Fot. Magdalena Kmiecik / Malarstwo Anna Gubernat
09-11-2016

Botanica

 

 

Grzmot nie jest już dłużej głosem rozgniewanego Boga, ani piorun jego mściwym pociskiem. Rzeka nie posiada już swojego ducha, drzewo nie  jest już  zasadą życia człowieka. Wąż nie jest ucieleśnieniem mądrości, ani górska jaskinia nie jest mieszkaniem wielkiego demona. Żaden głos  nie przemawia do człowieka z kamieni, roślin i zwierząt. On też do nich nie przemawia z wiarą, że go usłyszą. Jego związek z naturą przeminął i razem z tym przeminęła jego głęboka energia, która w tym symbolicznym związaniu była jemu dostarczana.

Carl Gustav Jung Man and his Symbols

Fot. Magdalena Kmiecik / Malarstwo Anna Gubernat
Fot. Magdalena Kmiecik / Malarstwo Anna Gubernat

W rozumieniu człowieka pierwotnego cały świat jest ożywiony, a drzewa i rośliny nie stanowią pod tym względem wyjątku. Wszystkie organizmy na ziemi mają duszę, a każdej duszy należy się szacunek. Ludzie mogą wywierać dobry lub zły wpływ na roślinność, w zależności od dobrej lub złej natury swoich uczynków.  

W dzisiejszym świecie wzrasta poczucie utraty więzi ze światem jako całością, ale przyroda, czy tego chcemy czy nie wciąż pokazuje, że jesteśmy jej częścią. Relacja między organizmami żywymi jest ściśle powiązana. Roślina w równej mierze wpływa na człowieka, co człowiek na roślinę. W przyrodzie żywe organizmy przenikają się wzajemnie i wpisują w mądrość nadrzędnej całości. Wszystko co robimy Ziemi, robimy sobie. Usprawiedliwione potrzebami przeżycia wykorzystanie ziemi i jej zasobów przerodziło się w jej wyzysk. Konsekwencją tych zmian jest nie tylko zerwanie więzi człowieka z jego biologicznym domem, ale także postępujące niszczenie świata przyrody, mogące doprowadzić do ekologicznego kataklizmu.    

Teoria inteligencji roślin sprzeciwia się zachodniej wizji świata stawiającej człowieka przed wszystkimi stworzeniami, jednak jeśli chcemy uratować siebie, słuchajmy tego co do nas mówi przyroda i dostosowujmy się do jej wymagań. Być może warto sobie przypomnieć czasy, kiedy ludzie stanowili harmonijną jedność z naturą i odbudować utracona więź ze światem.  

Magdalena Kmiecik - absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej, ASP w Poznaniu i Royal Academy od Fine Arts w Antwerpii. Jej prace publikowane były w takich magazynach jak Client, Surface China, One, Odalisquw, i-D czy L’Uomo Vogue. Obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku.

Botanica

Fot. Magdalena Kmiecik / Malarstwo Anna Gubernat
  • Fot. Magdalena Kmiecik / Malarstwo Anna Gubernat
  • Fot. Magdalena Kmiecik / Malarstwo Anna Gubernat

zobacz inne

  • HOP W BOTKI! 

  • JUST UNIQUE NA KARNAWAŁ

  • OSAMOTNIONE MIEJSCA DIMITRIEGO

  • BEAUTY OF LIQUID